Hoved Hydrogen Viking

Fartøyet er på plass i Norge og vi ser frem til å skape et nullutslippsfartøy som vil bane vei for den maritime sektor på verdensbasis. Dette er den perfekte plattform for å teste ut teknologien som er planlagt brukt i flere andre planlagte prosjekt i hele Norge. Dette gjelder fergesamband, hurtigbåter, fiskefartøy, cruiseskip, osv.

 

Forprosjektet har pågått i snart 2 år med støtte fra Hordaland Fylkeskommune og prosjektgruppen leder an mot å skape verdens første båt i denne størrelse som utelukkende går på en løsning med hydrogen, batteri og el-motorer. Dvs lydløs fremdrift og kun vann som utslipp.

 

NYHET: 11.07.2018. Emisjon vil holdes i løpet av høsten.

Vil dere være medeier i prosjektet? Prosjektet er estimert til ca NOK 50 millioner. Industrielle partnere har skrevet under intensjonsavtaler og bidrar underveis. I tillegg er det sendt søknad til Innovasjon Norge. Prosjektet mangler likevel ca 9 MNOK. Prosjektet skal gjennomføres og vi vil derfor gjennomføre en emisjon høsten 2018 hvor vi slipper inn nye eiere. Nye eiere blir medeier i driftsselskapet, får innsyn i teknisk innovasjon, blir invitert på dåp av båt, får mulighet for reklameplass basert på innskuddet, får mulighet til å være medeier i et selskap som kjenner alle detaljer fra utprøving av denne teknologidemonstratoren med de forretningsmuligheter det kan gi, kan få tilgang til eksklusiv bruk av konferanserom som skal bygges, osv. Minimum investeringsbeløp er 980 000,- Dette gjør at vi får få, men viktige aksjonærer som kan bli godt ivaretatt.Er du eller ditt selskap interessert så kan dere få alle nødvendig opplysninger og tegningspapirer ved å ta kontakt med direktør i Greenstat som i dette tilfellellet representerer Hydrogen Viking AS, Vegard Frihammer

vegard@greenstat.no

tlf. +47 928 26 952

Hydrogen is the future.

Illustrasjon:BergenFoto/Jannikke

Samarbeidspartnere:

HYDROGEN VIKING

All rights reserved. 2018